Attila ötvös: Nový bubeník Led Zeppelin zo Slovenska?

Attila ötvös: Trinásty apoštol

Muzika – prvý pohľad
kinema.sk, 1.4. 2008 (link)(download)

© ALEF Film & Media Group, 2008. © FOTO.Alexander Trizuljak pre AFMG.
Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, zmeny a rožširovanie bez súhlasu autora sú porušením zákona o autorských právach.

ENGLISH VERSION